Strona Główna Artykuły Galeria Download Forum Linki Czerwiec 22 2021 16:22:14
.
Informacje

Historia

Grono pedagogiczne

Patron - W SKARBCU HISTORII

Galeria

Program Wychowawczy Szkoły

Szkolny Program Profilaktyki

Samorząd

Podręczniki SP

Podręczniki GIM.

PLAN LEKCJI

STATUT

Aktywna edukacja

REKRUTACJA

BEZPIECZNY UCZEŃ

DOKUMENTY SZKOLNE
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych użytkowników: 49
Najnowszy Użytkownik: Emiliabuciorowska
Ostatnie Artykuły
Brak zawartości dla tego panelu
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
BO WCIĄŻ NA JAWIE WIDZĘ
I CO NOC MI SIĘ ŚNI ,
ŻE TA , CO NIE ZGINĘŁA
WYROŚNIE Z NASZEJ KRWI
JEST POLSKA !

Dnia 10 listopada odbył się uroczysty apel poświęcony obchodom Święta Niepodległości. Z czcią i szacunkiem upamiętniliśmy bohaterskie wydarzenia, oddaliśmy ukłon Obrońcom naszej Ojczyzny. Uczniowie podczas uroczystości wzbogacili swoją wiedze o Naczelniku Piłsudskim, etapach tworzenia się niepodległej Polski. Montaż słowno – muzyczny z wykorzystaniem pieśni patriotycznych przygotowali uczniowie klas gimnazjalnych pod kierunkiem Katarzyny Czarniawskiej, Małgorzaty Maryjewskiej, Elżbiety Siwik.

Opracowała E. Siwik
XIV JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI
W powiatowym etapie Konkursu Powiatowego "Chopin i przyjaciele", naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów: Klaudia Ryś SP Zienki, Paweł Selwa kl. IV, Michał Selwa kl. I gim. Katarzyna Pieszakowska kl. II a gim. Agata Wawszczak kl. III gim. Komisja konkursowa nagrodziła wyróżnieniem Pawła Selwę - opiekun p. Marzena Wawszczuk-Bancerz, który za włożony trud w przygotowanie konkursu otrzymał nagrodę książkową.
Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów.
Pasowanie na ucznia
Dnia 15 października 2010 r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej. W obecności przedstawiciela rady oddziałowej
rodziców p. Małgorzaty Sytyk, rodziców, nauczycieli oraz uczniów klasy 0, II i III pani dyrektor Barbara Dorożyńska dokonała pasowania na
ucznia przejętych pierwszoklasistów. Zanim to nastąpiło uczniowie klasy I wykazali się umiejętnościami i wiadomościami, które zdobyli do tej
pory. Okazało się, że dzieci znają doskonale prawa i obowiązki ucznia, wiedzą, jak zachować bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach,
znają symbole narodowe. Każde dobrze wykonane zadanie publiczność oceniała słowami "owszem, owszem, tak, tak, tak". Po części
oficjalnej pierwszoklasiści poszli do swojej klasy na przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek.

Opracowała T. Rybak
Dzień Nauczyciela 2010
Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych”.
W szkole zostawiają swój głos-tyle lat mówią dobre słowa.
W szkole zostawiają swoje nerwy-bo czasem braknie cierpliwości...
W szkole zostawiają swoje zdrowie, swe serce i kawał swego życia.
I nie żal im tego.
Nauczyciel zawsze miał tyle szacunku u ludzi...

Dzień 14 października obchodzimy w naszej szkole każdego roku wyjątkowo... To szczególna data. W tym dniu świętujemy Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela. Nie bez powodu, gdyż to właśnie tego dnia mamy okazję obdarować wszystkich pedagogów kwiatami i złożyć im najserdeczniejsze życzenia, dziękując za ciężką pracę i wysiłek włożony w edukację.
Z okazji tego święta zamiast zajęć lekcyjnych odbyły się w naszej szkole spotkania uczniów z wychowawcami, odbył się przygotowany przez uczniów klasy III nauczania zintegrowanego, II A i II B wspaniały Kabaret z okazji Dnia Nauczyciela...
Wzięli w nim udział zdolni i śpiewający uczniowie z klasy II A:
Kasia Pieszakowska, Sandra Romaneczko, Anita Klimczuk, Patryk Zarczuk, Paweł Kwiatkowski, Olga Gęborys, Edyta Grzegorczyk, uczniowie z klasy II B: Sylwia Skibicka, Wiola Walenciuk, Tomek Uliński, llona Mikołajewska, uczennica z klasy III nauczania zintegrowanego Natalia Gryciuk.
Uroczystość rozpoczęła p. dyrektor Barbara Dorożyńska, która serdecznie podziękowała gościom za przybycie, następnie złożyła zebranym nauczycielom moc najserdeczniych życzeń: mnóstwa wytrwałości, zadowolenia oraz wielu osiągnięć w pracy dydaktyczno — wychowawczej.
Po części oficjalnej głos zabrała prowadzący galę uczennica klasy III nauczania zintegrowanego Natalia Gryciuk:
„Kochani nauczyciele, bądźcie wciąż z nami, czy jesteście duzi czy mali. Życzymy Wam szczęścia na następne lata, niech żyje i rozkwita nasza Oświata!”. Kabaret, który poprowadziła przeplatany był ciekawą aranżacją muzyczną. Publiczność mogła usłyszeć na wesoło znane i ulubione piosenki zespołu: „Ich troje”, „Perfekt”, ”Czerwone
Gitary”, Krzysztofa Krawczyka czy Piotra Rubika.
Kabaret przebiegał w bardzo przyjemnej atmosferze; można było dostrzec na twarzach nauczycieli i zaproszonych gości wzruszenie oraz refleksję; dlatego jest szczególnie miło, że nasi uczniowie mogli W tym wyjątkowym dniu sprawić pedagogom możliwość przeżywania wyłącznie miłych i sympatycznych chwil za to im dziękuję.
Słowa podziękowania za pomoc w przygotowaniu dekoracji na akademię kieruję do koleżanki Marzeny Waszczuk-Bancerz Aliny Zawadzkiej; dziękuję również za okazałą pomoc koleżankom: Hannie Korcz, Ewie Marszał Gęborys i Teresie Rybak.

Opracowała B. Łukaszuk
Wyprawka szkolna 2010/2011
WYPRAWKA SZKOLNA 2010/2011

1. Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę:
- w klasach I-III szkoły podstawowej,
- w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- w klasie II gimnazjum
- w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły ponadgimnazjalnej (uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny:
- nie przekracza kwoty 351 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
- przekracza w/w kwotę, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
3. Wysokość dofinansowania wynosi:
─ do 170 zł - dla uczniów klas I szkół podstawowych oraz uczniów klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

─ do 170 zł - dla uczniów klas II szkół podstawowych oraz uczniów klas II ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

─ do 170 zł - dla uczniów klas III szkół podstawowych oraz uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
─ do 310 zł - dla uczniów klas II gimnazjów, klas I ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV ogólnokształcących szkół baletowych oraz klas I ogólnokształcących szkół sztuk pięknych;

─ do 200 zł – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

─ do 300 zł – dla uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

─ do 370 zł – dla uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. W przypadku uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzęzonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej dokumentem, na podstawie którego przyznaje się dofinansowanie jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
5. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów
lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów.
6. Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2010/2011. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.
7. Dyrektor szkoły po otrzymaniu środków zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników
do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu, którym jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone zostały tylko w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2010 r. –„Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne lub nie zostały rozliczone w ramach innego programu pomocy uczniom, np. w ramach wydatku ze stypendium szkolnego.
.
8. W przypadku zakupów zbiorczych, koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno zawierać imię i nazwisko
ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki


9. Postanowienia końcowe:
─ Wnioski można składać od 2 sierpnia 2010 roku w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń.
─ Ostateczny termin składania wniosków do szkół zostanie podany w późniejszym terminie.
─ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.
─ Rodzice proszeni są o kierowanie wszelkich pytań i wątpliwości do szkoły, do której będzie uczęszczać uczeń.


WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW)


Zakończenie roku szkolnego 2009/2010

25 czerwca odbyło się uroczyste podsumowanie pracy i osiągnięć w Zespole Szkół Publicznych w Sosnowicy. To był wyjątkowo wzruszający dzień.
Pożegnaliśmy kolejny rocznik trzecioklasistów.
Nie zabrakło podziękowań i życzeń. Wielu uczniów otrzymało nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne,
działalność na rzecz szkoły.
Rodzice otrzymali listy gratulacyjne oraz podziękowania za włożony trud w wychowanie swoich pociech.
Patrząc na naszych absolwentów, widzieliśmy młodych ludzi, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy, entuzjazmowi i zaangażowaniu z sukcesem ukończyli naukę w naszej szkole. Jesteśmy przekonani, że praca włożona w zdobycie wiedzy i umiejętności, wkrótce zaowocuje.
Wszystkim trzecioklasistom dziękujemy za wspólnie spędzony czas oraz życzymy wielu sukcesów.

Podsumowanie projektu "Lepszy start"
Dnia 11 czerwca 2010r. odbyło się uroczyste rozdanie nagród uczestnikom projektu "Lepszy start", realizowanego w naszej szkole od października 2008r. Uczniowie brali udział w licznych zajęciach konkursowych podsumowujących projekt.
Najlepsi otrzymali cenne nagrody, inni atrakcyjne upominki,
które na pewno wykorzystają już w czasie wakacji.
Dzień matki

Nie zapomnieliśmy również o naszych mamach. W dniu 26.05.2010r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki.
Małe pociechy z kl. -III podziękowały swoim mamom za miłość pięknymi wierszami, piosenkami, pląsami.

Dzień dziecka
W dniu 31 maja w naszej szkole odbył się dzień dziecka. Dzieci brały udział w wielu konkurencjach przygotowanych dla różnych grup wiekowych,
a nagrodzonych drobnymi upominkami. Uczestniczyły w zabawach inscenizacyjnych i tanecznych. Korowody i zabawy prowadzili aktorzy z grupy "Sągorsi".
Starsi uczniowie prezentowali swoje umiejętności muzyczne oraz brali udział w rozgrywkach sportowych.
Rada Rodziców zapewniła słodkie "co nieco".
Dni książki i prasy

20 maja 2010 odbył się apel poświęcony obchodom Dnia Książki i Prasy. Recytatorzy pod kierunkiem pań U. Wójcik i E. Siwik zaprezentowali fragmenty znanych i lubianych powieści, takich jak: „ Pamiętnik narkomanki”, „ Ania z Zielonego Wzgórza”…
Wystąpieniom artystów towarzyszyła muzyka Fryderyka Chopina.
Oprócz części artystycznej uczniowie mogli również obejrzeć zestaw plansz dotyczący m.in. historii książki.Książki towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat. Gromadzono je w bibliotekach, czytelniach, prywatnych zbiorach, księgarniach i antykwariatach. Od początku pobudzały wyobraźnię kolejnych pokoleń czytelników i do dziś mogą być najlepszym przyjacielem każdego, kto poznał sztukę czytania.
Wanda Chotomska w wierszu „ Do widzenia!” pisze: „ – Nie zabłądzi ten, kto czyta.
Książki mówią, że ciekawscy żyją mądrzej.”
Czy jesteśmy mądrzy? Czy potrafimy czytać? Czy stać nas na wzruszenie i przeżywanie przygód razem z bohaterami powieści?
Czy książka jest dla nas wartością ?

Opracowała p. U. Wójcik

Dzień Ziemi

PAMIETAJMY:
Na ochronę środowiska nigdy nie jest za późno!
Czyste powietrze, woda i ziemia to warunek naszego istnienia!
Bądźmy przyjaciółmi przyrody, ona nas żywi i daje nam schronienie!
Takimi hasłami uczniowie klas „O-III” Szkoły Filialnej w Zienkach pod opieką wych. Jolanty Osenko i Jolanty Skulimowskiej w dniu 22.04.2010 zachęcali lokalną społeczność do ochrony środowiska. Uwieńczeniem akcji było wspólne zbieranie śmieci na osiedlu.

Strona 29 z 29 << < 26 27 28 29
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria
Download
FAQ
Forum
Kontakt
Linki
Plan Wychowawczy Szkoły
Szkolny Program Profilaktyki
Aktywna edukacja
REKRUTACJA
BEZPIECZNY UCZEŃ
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 Brasil-Fusion Theme by: IceWasp 1,196,605 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie